Send oss en forespørsel

Solcelleanlegg

Solcelleanlegget kan sørge for at du beholder strømmen under en krise eller etter en kraftig storm.

Solcelleanlegget kan sørge for at du beholder strømmen under en krise eller etter en kraftig storm.
Solen er en fornybar energikilde med enorm effekt. Hvert år mottar jorda 15000 ganger mer energi fra sola, enn det vi har bruk for. Selv her i mørke Norge vil et nybygget hjem treffes av mer solenergi i løpet av et år, enn hva det bruker.
Ved å høste denne energien med et solcelleanlegg senker man belastningen på miljøet fordi kraftverket ikke krever inngrep i naturen. I tillegg produseres all strømmen der den skal brukes, slik at man unngår tap i energinettet.
Dersom huset ditt produserer mer enn det bruker kan overskuddet sendes ut i nettet slik at andre også kan dra nytte av den rene energien. Da får du i tillegg litt betalt for strømmen du sender ut. De fleste strømselskapene kaller dette en plusskunde ordning. Prinsippet er at de periodene hvor huset lager mer strøm enn det bruker kan bidra til å gi ren energi til naboene dine, samt redusere din totale strømkostnad.
En solskinnsdag hvor det mest av husets er skrudd av og du er på jobb, vil være et typisk eksempel på en periode hvor huset «overproduserer». Du kan egentlig si at huset står og tjener penger, mens du er borte.
Et solcelleanlegg har minimalt med vedlikehold, slik at du nærmest ikke behøver å tenke på det de neste 20-30 årene.
Solcelleanlegg som sikkerhet
Et solcelleanlegg handler ikke bare om år redusere strømregningen, eller å produsere ren energi. Det er også sterkt medvirkende til å sikre huset og familien i en krise.
Vi opplever stadig kraftigere vær i Norge. Det er ikke lenger en sjeldenhet at nyhetene kan melde om tusenvis av husstander som står uten strøm etter kraftige stormer og uvær. Nå har dette nærmest blitt den nye normalsituasjonen. I tillegg utsettes Norge nesten daglig for organiserte cyberangrep, og det er dessverre ikke utenkelig at disse en eller annen gang kan ramme strømforsyningen.
Noen få timer uten strøm er sjeldent noe problem, men dersom strømmen er borte i flere dager blir ting fort litt vanskeligere.
Med et solcelleanlegg på taket har du tilgang til strøm hver dag. Så sant det er dagslys kan du varme vann, varme opp huset, lage mat og holde deg oppdatert på nyheter og utvikling, selv om hele nabolaget har mistet strømmen.
Dette kan utgjøre en helt vesentlig forskjell i sikkerhet og komfort i en kriseperiode. Myndighetenes anbefaling er at man skal ha mat og utstyr i hus for å kunne klare seg i opptil 4 dager. Dersom du har strøm tilgjengelig vil disse dagene bli veldig mye enklere for deg og familien.
Vi kan ikke sikre oss mot stormer, uvær og alle salgs kriser, men vi kan forholde oss til at de vil komme. Med et solcelleanlegg er du klar.
Verdi
Det har selvfølgelig en kostnad å montere solceller. Dette vil som oftest tjene seg inn over tid ved å redusere kostnadene til strøm. Det mange ikke tenker på er at markedsverdien på boligen også stiger dersom huset har solcelleanlegg.
I Australia ble det gjort en undersøkelse som viste at private boliger økte med 4,12% i markedsverdi i gjennomsnitt dersom de fikk montert på solcelleanlegg. På et hus til tre millioner kroner, vil det si 123.600, – i gjennomsnittlig økning. Det betyr at ganske mye av, eller hele kostnaden til anlegget tas igjen rett i verdiøkning på boligen. Dette kommer i tillegg til alt man sparer på, eller selger av strøm.
Du kan også få inntil 28.000 i direkte støtte fra Enova, avhengig av produksjonskraften i anlegget. Dette søker du om etter at anlegget er montert og betalt. Støtten kommer som en direkte innbetaling til deg og er ment som et incentiv for å få folk til å montere solceller.
Dette kan på noen måter sammenliknes med støtten som gis som elbil fordeler. Det er rimelig å tro at støtten gradvis vil reduseres etter hvert som flere og flere monterer solceller. Derfor kan det lønne seg å anlegge solceller relativt raskt, slik at du sikrer at du også får disse pengene.
Solcelleanlegg fra Elpunkt.

 

Kontakt oss for et tilbud på ditt nye solcelleanlegg.

Elpunkt har avtale med Solcellekraft