Miljø og bærekraft

Miljø og kvalitet
Hos Elpunkt AS tar vi ansvar for og gjør en innsats mot innvirkningen mennesker og selskaper har på omverdenen. Dette gjør vi blant annet ved å innrette egen drift samt å tilby produkter og tjenester med minst mulig miljøpåvirkning. Vi er overbevist om at arbeidet med bærekraft og kontinuerlige forbedringer gir langsiktig lønnsomhet og merverdi for både kunder og ansatte.
Miljø er et prioritert område hos Elpunkt AS, og sammen med partnerbedrifter og leverandører jobber vi kontinuerlig for å finne så miljøeffektive løsninger som mulig. Dette betyr blant annet at vi tar miljøhensyn når vi vurderer og velger leverandører. Vi jobber kontinuerlig for å overholde og overgå kravene som myndigheter og andre interessenter stiller til oss.

Elpunkt AS eget miljøarbeid
Vårt miljøarbeid er et prioritert område i selskapet og er en del av Elpunkt AS forretningssystem.
Vi trener og øker motivasjonen til alle ansatte for å utføre sine oppgaver på en miljømessig forsvarlig måte.
Vi jobber aktivt for å redusere og forhindre utslipp, avfall og andre miljøpåvirkninger fra Elpunkt AS drifts- og serviceforpliktelser.

Vårt kvalitetsarbeid
Kvalitet er blant annet å gjøre de riktige tingene på riktig måte. Dette gjøres for å sikre at virksomheten flyter jevnt og at Elpunkt AS alltid oppfyller markedets forventninger.

Vår kvalitetstankegang er basert på:

  • Målstyrt styring og overvåking
  • Utvikling av planlegging og forretningsplaner
  • Prioritering og effektiv gjennomføring av bestemte handlinger
  • Implementering av nødvendige endringer
  • Evaluering og gjennomgang av utviklingen

Miljøfyrtårn rapporter:

Gi oss en tilbakemelding!

Elpunkt AS ønsker tilbakemeldinger på forbedringer på miljø og bærekraft.

 

Gi oss en tilbakemelding