Ta kontakt

post@elpunkt.no
38 69 95 00

Eltakst

Når det har oppstått skader på elektrisk anlegg gjøres det en eltakst for å vurdere skadens omfang. Det første vi gjør når vi kommer til en eltakst jobb er å fjerne spenning fra skadede deler av det elektriske anlegget. Dette gjør vi for å unngå at noen blir skadet, eller at elektriske produkter settes ut av spill. Deretter vurderer vi hva som er nødvendig å reparere og hva det normalt sett vil koste å gjennomføre reparasjonen.
Elpunkt brukes ofte som et foretrukket valg som nøytral tredjepart i takseringssaker. I denne rollen skal vi gi en eltakst som er en ren faglig vurdering av skaden, som en nøytral tredje part uten tilknytning til andre involverte i saken. Dette kan for eksempel være i en forsikringssak hvor man har forsikringsselskap på den ene siden og forsikringstaker på den andre.

Eltakst fra Elpunkt

Elpunkt er en av de store elektrikerfirmaene på Sørlandet, med kontorer i Kristiansand og Vennesla. Vi har høyt fokus på sikkerhet og vi er medlem i Norges takseringsforbund.
Du skal kunne være trygg på at ditt elektriske anlegg virker og er i orden. Vi takserer skader på elektrisk anlegg og vi er godkjent brannforebyggende kontroll. Vi ønsker å redusere antallet husbranner som skyldes feil på elektriske anlegg. Feil kan oppstå i alle anlegg og nylig reparerte elektriske anlegg kan være utsatt. Som oftest er slike feil ikke mulige å oppdage for privatpersoner som ikke har den rette kompetansen på området. Derfor er det lurt å få det sjekket av en fagperson.
Er du usikker på om ditt elektriske anlegg holder den standarden det bør? Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg å sjekke og sikre ditt elektriske anlegg.
Elpunkt – Godkjent for eltakst av Det Norske Veritas.