Ta kontakt

post@elpunkt.no

38 69 95 00

Trådløs hverdagsluksus

Å installere et styresystem kan både vært praktisk og økonomisk lønnsomt samtidig. Elpunkt leveres styresystemer basert på flere teknologier tilpasset din installasjon. Styring av oppvarming er blant de tiltak som raskest gir besparelser. Det finnes mange eksempler på at energibruken kan reduseres gjennom å ta i bruk smart styring.

Styring av oppvarmingen har flere gevinster. Det skal først og fremst sørge for at det er komfortabelt når du ønsker og har bruk for det. I tillegg kan denne styringen hindre at man “fyrer for kråka” og bruker penger på energi man ikke får brukt. Elektrisk eller vannbåren varme kan styres like bra med. Funksjoner som nattsenking og spareprogram ved lengre fravær er selvskrevne løsninger. Hvert enkelt rom eller varmesone kan ha en individuell termperaturprofil tilpasset til det daglige bruksmønsteret for rommet.

Elpunkt forhandler et meget kompatibelt styresystem levert av Eaton, kalt xComfort. Dette systemet har vi levert i flere år og har gjennomgående kunnskap om systemets komponenter, idriftsettelse og funksjon. Vi tilpasser styringssystemet slik du ønsker og i det omfang som er fornuftig. Det bildet du får opp på din smarttelefon eller nettbrett kan vi lage sammen, slik at det kan bli så enkelt eller så avansert som du vil ha det. Du skal heller ikke trenge noen teknisk utdannelse for å få dette til, vi hjelper deg gjennom opplæring og vedlikehold.

xComfort passer for både ny installasjoner og rehabilitering av eksisterende boliger.

Last ned og sjekk selv.