Send oss en forespørsel

Termografering

Ta kontakt

Ta kontakt

termografi håndholdte kamera

post@elpunkt.no

Tlf: 38 69 95 00

Feil på elektriske anlegget står for ca. 21 % av alle branner i Norge. Termografering bidrar til å oppdage feil i elektriske koblinger på et tidlig tidspunkt, slik at dette kan repareres og unngår fare for brann/strømstans.

Termografering eller termografi, er en metode for å avlese temperaturen på en overflate ved bruk av et IR-kamera eller et termokamera. Metoden brukes mest for å avdekke varmgang i elektriske anlegg, eller kuldebroer i en bygnings konstruksjon.
For å si det litt enklere er termografi en metode hvor man avdekker temperaturforskjeller som kan indikere underliggende problemer.

Hvorfor utføre termografering?
Ved å utføre termografering avdekkes feil på et tidlig tidspunkt, før det utgjør en stor fare. Dermed kan utbedring av feil kan planlegges til et tidspunkt hvor det er gunstig for daglig drift.
Termografering av elektriske anlegg foregår på anlegg som er i ordinær drift. Kontrollen gjennomføres uten driftsavbrudd/utkobling, slik at det ikke påvirker produksjonen. I Elpunkt har vi en godkjent kontrollør som kan sjekke din elektroinstallasjon. Vi bruker kamera Flir T530 og programvare fra Elma instrumentering, slik at utstyret er av høyeste kvalitet og målinger utføres nøyaktig.
Etter endt termografi-oppdrag vil du motta en rapport med bilder av de aktuelle stedene hvor vi har avdekket feil/mangler. Du får også en beskrivelse av feilen og hva som bør gjøres for å rette denne.
Høy nøyaktighet
Termografikameraet registrerer små temperaturforskjeller med en nøyaktighet på 0,01 gr. C. I tillegg til kontroll av det elektriske anlegget, kan termografi derfor benyttes på en rekke ulike områder. Grovt sett kan de fleste tilstander som gir seg utslag ved ujevn eller varierende temperatur påvises ved termografi. Dette er spesielt nyttig for å avdekke eventuelle kaldras fra gamle vinduer, dører og liknende.
Dersom man har behov for å borre et hull i gulv med nedstøpte varmekabler kan man bruke termografi for å finne ut nøyaktig hvor varmekabelen ligger, slik at man unngår å skade på den under arbeidet.

Vil termografering lønne seg?
Den direkte lønnsomheten av en termografering er litt avhengig av hva undersøkelsen avdekker. Dersom man finner store avvik ved en el-termografering kan lønnsomheten bli høy ettersom man får muligheten til å reparere feilene før de utgjør store skader.
I de tilfellene hvor man må åpne en konstruksjon for å se etter manglende isolasjon eller luftlekkasjer vil termografering stort sett alltid være lønnsomt. Man slipper å forringe konstruksjonen og man sparer mange arbeidstimer.
Dersom undersøkelsen ikke avdekker store avvik og alt later til å være i orden er dette også en rimelig metode for å skape visshet om at alt er ok.
Enkelte forsikringsselskap tilbyr også høye rabatt i brannforsikringspremie dersom man utfører el kontroll med termografering. Kravet er at kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør, som vi har i Elpunkt.

Hvor er det nyttig å gjennomføre en el–termografering?
Elektriske installasjoner i virksomheter er som oftest sjeldent avskrudd og de er sårbare for nedetid. Mange feil oppstår på grunn av slitasje og overbelastning. Det kan allikevel også oppstå feil ved normal bruk fordi metallkomponentene ekspanderer og sammentrekkes når de varmes opp eller kjøles ned. Disse bevegelsen kan skape løse forbindelser og brudd i ledninger/koblinger.
Derfor er det nyttig å utføre termografering på EL-tavler, maskinanlegg og styretavler, transformatorstasjoner, skinne- og kabelforbindelser, prosessanlegg og tilsvarende punkter med jevne mellomrom.
Vi anbefaler å gjøre en termografering av nøkkelpunkter hos bedriften minimum en gang i året, for å unngå dyre skader.

EL – kontroll i landbruk
Landbrukets brannvernkomité er en aktiv pådriver for å redusere antallet branner i landbruket. De utførte i 2010 en undersøkelse som viste at 2 av 3 branner i landbruket oppstod i elektrisk anlegg og utstyr.
Det ble gjennomført 35 kontroller med termografi, som avdekket 760 avvik. Av disse representerte 43 alvorlig brannfare. Det vil si at det ble påvist avvik med alvorlig brannfare 1,2 ganger pr kontroll, i gjennomsnitt.
På bakgrunn av resultatene ble det blant annet konkludert med at det ble gjennomført for få kontroller i landbruket og at kontrollene som ble utført ikke var gode nok. Dette skyldes blant annet at en del kontroller som utføres uten termografi kun avdekker feil som er synlige for øyet.
Det betyr at eksempelvis varmgang i elektrisk anlegg kanskje ikke avdekkes før det har skjedd smelting eller røykutvikling.
Ved å gjennomføre jevnlig el-kontroll med termografering kan du sikre dine verdier i bygningsmasse og dyrehold.

Bruk en sertifisert kontrollør
En el-kontroll skal utføres av sertifiserte kontrollører. Dette betyr at kontrolløren tilfredsstiller kompetansekravet som fremkommer i sertifiseringsnormen, og er sertifisert i henhold til denne normen. Sertifiseringsnormene er utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komité, og er ment for å sikre kvaliteten i utførelsen av kontrollene.

Elpunkt og hvilken kompetanse har vi:
Elpunkt er et av Sørlandets største elektrofirmaer med kontorer i Kristiansand, Grimstad, Vennesla og på Hovden. Vi har kompetanse innen sterkstrøm og svakstrømsområdet. Vi har også godkjenning fra Nemko om følgende fagområder:

  • Brannforebyggende kontroll i elektriske anlegg bolig (Nek 405-2)
  • Næringsbygg kontroll elektriske anlegg. (Nek 405-3)
  • Landbrukskontroll elektriske anlegg. (Nek 405-3 T1)
  • El-taksering Elektro (Gjelder v/eierskifte, overfakturering, skader med mer)
  • Tilstandsvurdering elektriske anlegg. (gjelder kjøp/salg av næringsbygg)

Vi holder oss jevnlig oppdaterte på den nyeste teknologien innen elektrofaget og kan derfor levere de mest moderne løsningene for montering og kontroll av elektriske anlegg.
Kontakt oss dersom du har behov for mer informasjon om EL-kontroll med termografering.