Send oss en forespørsel

Termografering

Feil på elektriske anlegget står for ca 21 % av branner i Norge. Ved en termografikontroll kan feil oppdages på et tidlig tidspunkt og kan dermed utbedres før brann eller drift savbrudd oppstår.

Ta kontakt

 

post@elpunkt.no

Tlf: 38 69 95 00

termografUtbedring av feil kan dermed planlegges til et tidspunkt det er gunstig for daglig drift. Termografering av elektriske anlegg foregår på anlegg i ordinær drift. Kontrollen gjennomføres uten driftsavbrudd/utkobling. I Elpunkt har vi en godkjent kontrollør som sjekker din elektroinstallasjon. Vi bruker kamera og programvare levert av Fluke.

Etter endt termografijobb vil du motta en rapport med bilder av de aktuelle feilstedene, samt en beskrivelse av feilen og hva som bør gjøres for å rette dette.

Termografi

termo bilde 1Termografikameraet registrerer små temperaturforskjeller med en nøyaktighet på 0,01 gr. C. I tillegg til kontroll av elektriske anlegg, kan termografi derfor benyttes for en rekke områder. Grovt sett kan de fleste tilstander som gir seg utslag ved ujevn eller varierende temperatur påvises ved termografi.Dette er spesielt nyttig for å avdekke eventuelt kulderas fra gamle vinduer, dører etc.

Varmekabler

termo bilde 2Skulle man ha behov for å hugge opp et gulv med nedstøpte varmekabler trenger man å termografere gulvet for å finne ut hvor varmekabelen ligger for å unngå å skade kabelen.