Send oss en forespørsel

Elbil lader får fart på ladingen

Ta kontakt

Ta kontakt

Rune Imenes

Prosjektleder

post@elpunkt.no

38 69 95 00

Mange som eier en elbil, lader den hjemme med en stikkontakt. Dette er en treg form for lading som i verste fall kan være direkte farlig.

El bilen har blitt godt mottatt i Norge som et rimelig og behagelig alternativ for transport. Det er allikevel viktig å lade bilene på en trygg måte, som også er kostnadseffektiv.

Kontroll på strømprisen.

Dersom du velger å montere en smart elbillader med effektstyring og tidsstyring kan du jevne ut toppene i strømforbruket. Med de nye strømavleserne mange av oss nå har fått installert, vil prisen på strømmen kunne variere fortløpende med forbruket.

Effektstyring gjør at ladingen automatisk kan reduseres i perioder hvor det er høyt forbruk i husstanden og strømprisene er på et høyt nivå. Dette kan typisk være på ettermiddagen når mange lager middag og vasker klær. I denne perioden kan laderen redusere eller stanse ladingen, frem til forbruket og prisen synker ut over kvelden. På den måten bidrar den til å senke den totale strømkostanden til husholdningen. Laderen justerer seg da automatisk etter det faktiske strømforbruket.

Tidsstyring bruker du til å planlegge ladetidspunktene. En mye brukt løsning er på å plugge i laderen når man kommer hjem fra jobb, men samtidig utsette ladestart til ca. 23.00, når prisen har sunket etter ettermiddag / kveldsrushet. Ifølge tall fra Nordpool er prisen ofte så mye som 3 ganger lavere på natten som på ettermiddagen, så her er det mye å hente. Med denne typen styring lades bilen på gitte tidspunkt uavhengig av hvor mye strøm som brukes ellers. Dette bidrar til enklere planlegging av ladesyklusen.

Selv om strømpris er viktig, så er allikevel det aller viktigste at ladingen skjer på en trygg og sikker måte

Trygg lading av bilen

Dersom du lader bilen din med en ladekladd hvor du bruker en vanlig stikkontakt, er den mest sannsynlig begrenset til åtte eller ti ampere. Dette gir en ladeeffekt på 1,8 til 2,3 kilowatt. Det finnes også tredjeparts ladekladder som kan trekke 16 ampere og på den måten gi 3,6 kilowatt. Dette anbefales allikevel ikke fordi stikkontakter ikke er laget for så stor vedvarende strømbelastning.

En ladekladd med en effekt på 1,8 kilowatt bruker i teorien over 13 timer på å lade et 24 kilowattimers batteri fra tomt til fullt.

Det betyr at ladingen går veldig sent, samtidig som den utsetter det elektriske anlegget for uholdbart høy belasting over lengre tid. Dette har i flere tilfeller ført til varmgang i anlegget, som igjen har utløst brann. For å unngå denne risikoen bør du montere en elbil lader og en kurs som er riktig dimensjonert for din bil.

Det er uansett krav om at du skal ha en egen kurs til lading av elbil. I noen tilfeller kan du koble til et ladepunkt på en eksisterende kurs, men dette gjelder kun for frittliggende privat garasje, carport eller utebod.

Selv om du lader i en frittliggende garasje, kan feil bruk også føre til brann inne i huset. Det er ikke nødvendigvis slik at varmgangen skjer i stikkontakten i garasjen, for det er like sannsynlig at dette skjer i andre enden av anlegget. I hus som er bygget før 2006 er det for eksempel vanlig at takpunktet til lamper er brukt som koblingsboks. Disse er svake punkter som fort kan gå varme dersom elanlegget generelt overbelastes.

Få en elektriker til å sjekke anlegget ditt og gi deg en oversikt over hva du behøver for å dimensjonere riktig til din elbil lading.

Fordelen med en elbil lader er trygghet og fart

Det finnes en rekke ulike løsninger til elbil ladere. Både portable og fastmonterte ladeløsninger kommer i mange varianter og er ofte tilpasset ulike bilmodeller. Ta gjerne en prat med en av oss i Elpunkt, slik at noen med riktig fagkompetanse kan vurdere løsningen din.

Elektriske anlegg i private boliger klarer ofte ikke belastningen av den lademengden du har behov for. I verste fall kan et høyt strømtrekk forårsake skjevspenning i hele det lokale strømnettet. Da vil netteieren kunne kreve at du ikke bruker laderen, eller at du betaler et anleggsbidrag.

Det viktigste er uansett at en riktig type lader gir både trygghet og fart. Du kan føle deg trygg på at en lader installert av oss er riktig dimensjonert for din bil. Derfor er det ikke fare for varmgang eller overbelastning.

I tillegg reduseres ladetiden ganske vesentlig. Det er selvfølgelig praktisk ettersom bilen er kjappere fulladet, men det kan også være veldig gunstig for økonomien, ettersom du kan styre ladetidspunktene mye mer effektivt.

Vurdering av ladekapasiteten

Vi kan hjelpe deg å finne ut hva ditt elektriske anlegg trygt kan håndtere og være med å vurdere hvor mye ladekraft du egentlig trenger. Har du en mye kraftigere lader enn hva bilen kan håndtere, forsvinner mye av poenget. Da vil du overbelaste nettet unødvendig, samtidig som bilen ikke drar noen nytte av det.

En riktig elbil lader vil gi deg raskere lading av bilen, og veldig mye tryggere lading enn hva du får i en stikkontakt. Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg å få trygg og rask lading gjennom en riktig dimensjonert elbil lader

Elpunkt er din lokale ekspert på elbil lader