Send oss en forespørsel

Medlem av Elproffen

Vi er en del av Elproffen

Elproffen er Norges største elektrikerkjede og Elpunkt er en av eierne.

I år 2000 ble Elproffen etablert som en elektrikerkjede eiet av medlemmene. Det betyr at Elpunkt er en av ca. 187 eiere i kjeden. Ettersom vi eier vår egen kjede, er det ingen bakmenn, eller store utenlandske fond som skal tjene penger på oss. I stedet er det mange små og mellomstore lokale elektrikere som har slått seg sammen for å gå til felles innkjøp fra grossister og leverandører.

Det enorme volumet vi til sammen utgjør gir oss gode avtaler, som gjør oss veldig konkurransedyktige på pris i markedet. Volumet av innkjøpsavtalene utgjør faktisk over 1 milliard kroner. Det er ikke så lett for en lokal elektriker å få til alene.

Men penger er ikke alt. Samarbeidet gir oss også andre muligheter.

Elproffen jobber med etisk handel.

For frittstående elektrikere er det vanskelig å følge opp leverandørene i forhold til etisk handel. Elproffen kan på grunn av størrelsen stille krav til leverandører om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. I nær dialog med leverandørene jobber kjeden med å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos leverandørene.

Dette er viktige saker for oss i Elpunkt, og medeierskapet i Elproffen bidrar til at vi kan være trygge på at varer og produkter vi leverer og installerer, er produsert på en mest mulig bærekraftig måte. Både med tanke på miljø og med tanke på rettighetene til de menneskene som jobber hos produsentene.

Elproffen har utviklet egne etiske retningslinjer som gjelder for leverandører. For å få lov til å bli leverandør til Elproffen må man dokumenterbart etterleve de kravene som stilles. Dette ville være helt umulig å få til som en frittstående lokal elektriker.

Samarbeidet i Elproffen betyr derfor at du kan være trygg på at det vi installerer hjemme hos deg, er av høyeste kvalitet og produsert med tanke på bærekraft. Dette kommer i tillegg til at vi kan presse ned prisene fordi vi sammen gjør veldig store innkjøp.

Elproffen består av de mange små

Det unike med Elproffen er ikke egentlig størrelsen. Det som gjør oss spesielle er at vi først og fremst er mange små. er På tross av at kjeden vår er så stor, er det fremdeles din lokale elektriker som tar oppdraget hjemme hos deg.

Vi drives som selvstendige enheter, og er frittstående virksomheter spredt over hele landet. På den måten trenger du ikke å forholde deg til et hovedkontor langt borte når du handler med Elproffen. Du får tildelt en lokal elektriker som er i nærheten av deg, når du tar kontakt med kjeden. Alle spørsmål, servicer og annet som skulle dukke opp, kan du ta direkte med oss lokalt.

Elpunkt har flere kontorer på Sørlandet og er godt representert i Agderfylkene. Med Elproffen i ryggen er vi rustet for det aller meste. Samfunnet utvikler seg i en retning hvor elektrisitet får en stadig større rolle. Sannsynligvis vil de aller fleste hjem være smarte innen noen få år og da er det viktig at alt er gjort riktig.

Elproffen gir oss sikkerheten vi trenger til å vite at alt vi leverer er det absolutt beste, til en fornuftig pris. På den måten ruster vi oss for fremtiden.

Elpunkt er stolt medlem og medeier av Elproffen