elpunkt-logo
Elpunkt
38 69 95 00
Send oss en forespørsel

Internkontroll Elektro

Kontakt vår avdelingsleder på IKT

Per Erik Skei

Tlf: 38 69 95 00

E-post: post@elpunkt.no

Elpunkt utfører internkontroll på all elektro.

internkontroll elektroAlle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg eller elektrisk utstyr må sørge for at elsikkerheten blir ivaretatt. Internkontroll elektro handler om å sikre arbeidsplassen og forebygge brann og ulykker forårsaket av det elektriske. I Forskrift om elektriske anlegg (FEL) og internkontrollforskriften er det pålagt alle større virksomheter å ha et system som med jevne mellomrom kontrollerer og vedlikeholder det elektriske anlegget. Forsikringsselskapene krever kontroll hvert 5. år og det gir ca 20 % avslag i premien (sjekk avtalebetingelser med ditt selskap). Ifølge denne interkontrollforskriften kan dette også gjelde små bedrifter, organisasjoner, borettslag og sameier.

En slik kontroll er en grundig gjennomgang av hele anlegget der vi sjekker sikringer/ jordfeilbrytere, kartlegger om anlegget er overbelastet og ser etter skader på ledninger og elektrisk utstyr. Ved en slik kontroll vi du også få tips og råd om oppgradering av anlegget for å øke sikkerheten ytterligere f. eks om TV og data-utstyr er sikret med overspenningsvern. Vi tester også røykvarslere og gir informasjon sikker bruk av elektrisk utstyr.

Internkontroll er en del av helse- miljø og sikkerhetsarbeidet og er et sikkerhetstiltak for å sørge for at alle virksomheter følger HMS-lovgivningen.

Det er selve virksomheten som har ansvar for å ha et internkontrollsystem, uavhengig om de er leietakere eller eiere av bygget som har anlegget. Internkontroll elektro krever faglig kompetanse for å få utført dette riktig og profesjonelt. Som deres elektriker i Kristiansand hjelper vi dere å få et internkontrollsystem som er trygt, sikkert og som holder elanlegget oppdatert. Å følge opp det elektriske anlegget gir også reduserte vedlikeholds- og reparasjonskostnader samt redusert energiforbruk. Det viktigste er at internkontrollen sørger for en trygg hverdag for alle i bygget.

For et trygt og sikkert datarom er det også viktig at en profesjonell tar seg av oppkoblingen av dette.

Vi i Elpunkt skreddersyr internkontroll elektro i Kristiansand og omegn som passer deres anlegg og behov. Vi utfører også boligkontroll og termografering

Om du har spørsmål om internkontroll elektro ikke nøl med å ta kontakt. Vi er på plass i Kristiansand, Vennesla og på Hovden!